Skip to content

Няколко предупредителни знаци, че търговската марка е в риск

Защитени продукти

Трудно е да се определи каква загуба търпи една търговска марка поради фалшифициране или пазарни отклонения преди да бъде направено задълбочено проучване. Но има редица показатели, които могат да помогнат за преценка на уязвимостта. Ето някои от тях.

  1. Възможно ли е да намерите своите продукти в неразрешени или неочаквани пазарни канали и търговски обекти? Ако не сте ги поставили вие там, някой друг го е направил и  е необходимо да разберете кой го е той.
  2. Възможно ли е Вашите продажби да намаляват, докато тези на конкурентите остават на ниво? Пазарните тенденции обичайно се отразяват еднакво на всички членове на пазара.  Драстичните различия може да са показател за наличие на фалшиви или незаконни стоки.
  3. Наблюдавате ли увеличение на рекламации и оплаквания от Вашите продукти? Това също може да е показател за фалшификати на пазара. Направете кампания и образовайте вашите настоящи и потенциални клиенти откъде да купуват и как са защитени и разпознаваеми оригиналните продукти с Вашата марка.

Разбира се има още много специфични фактори, които могат да показват налиичие на фалшификати или незаконно разпространение на Вашите продукти. Но всеки един от гореизброените фактори е лесно забележим и е показател за уязвимост на търговката марка.

Primary Sidebar